Javna nabava/Natječaji

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13 i 13/14 Odluka USRH) Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti Rab  kao sektorski naručitelj, objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima: Ugostiteljski obrt „Rab“, Ugostiteljski obrt „Škver“ i Ugostiteljski obrt „Skiper“.

Plan nabave

Registar Ugovora

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za nabavu radova na izgradnji vodovoda, fekalne i oborniske kanalizacije Donje ulice u gradu Rabu

Natječaji u tijeku