NOVA MJERA GRADA RABA O SUFINANCIRANJU ODVOZA OTPADNIH VODA za kućanstva koja nisu priključena na sustav odvodnje

 

Zaštita voda i mora od zagađenja postao je jedan od najvećih izazova današnjice ne samo u Hrvatskoj, već u svijetu, što je na Rabu najizraženije u vrijeme turističke sezone, odnosno u razdoblju kada su Grad i otok najposjećeniji.

U svrhu poboljšanja zaštite okoliša i smanjenja tereta troškova korisnicima koji nisu spojeni na sustav javne odvodnje Grad Rab je donio novu mjeru o sufinanciranju usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama za kućanstva koja nisu priključena na sustav odvodnje.

Iako je smanjenje cijene usluge odvoza otpadnih voda Vrelo d.o.o. uvelo 01. studenog 2017. godine te je iznos od 384,72 kn smanjen na 329,40 kn, Grad Rab donosi novu mjeru kojom od 15. siječnja 2019. godine subvencionira uslugu iznosom od 109,40 kn po jednom pražnjenju i odvozu, čime se obveza plaćanja navedene usluge za korisnike umanjuje te umjesto dotadašnjih 329,40 kn sada iznosi 220,00 kn.

Usporedbom cijena pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama s gradovima i općinama u bližem okruženju, gradsko komunalno društvo Vrelo d.o.o. je uvjerljivo najjeftinije sa cijenom usluge u iznosu od 44,00 kn po kubiku.

Primjera radi, tijekom 2018. godine ukupno je odvezeno 1.555 tura otpadnih voda, cisternom kapaciteta 5 kubika, a u ovoj godini bez obzira na porast broja priključaka na sustav javne odvodnje, računamo na povećani broj crpljenja za približno 10%.

Također, Vrelo d.o.o. ostalim poticajnim mjerama nastoji svojim  korisnicima kod kojih postoji tehnička mogućnost priključenja  na sustav javne odvodnje dodatno olakšati teret troškova priključenja slijedećim mjerama:

1)         ukoliko se na sustav javne odvodnje spajaju zajedno dvije ili više građevina za čije je spajanje potrebno izraditi zajedničku sekundarnu liniju, Vrelo d.o.o. sufinancira nabavku potrebnog materijala te u dogovoru s vlasnicima vrše montažu istoga,

2)         troškove priključenja objekta na priključno okno sustava javne odvodnje moguće je plaćati obročno, do šest (6) mjesečnih obroka bez kamata.

Brigom za očuvanje okoliša zapravo brinemo o sebi samima, o svojoj, ali i budućnosti svih nadolazećih generacija. Stoga, razmišljajmo globalno, djelujmo lokalno i prirodi pristupajmo s osobnom odgovornošću.