Rab, 27.09.2018.

 

 

                                                                               Radio Rab

                                                                               Rab Danas

                                                                               Grad Rab – Odjel za komunalni sustav

                                                                               Sanitarna inspekcija ispostava Rab

                                                                               NZZJZ –ispostava Rab

                                                          

PREDMET: Obavijset o  pojačanom preventivnom nadzoru vodoopskrbnog sustva otoka Raba 

 

Poštovani,

 

Vodoopskrbni sustav otoka Raba  osim vlastitih resursa vode bušotine Perići koristi i  vodu s kopna koju  isporučuje Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak. Voda ovog vodovoda zahvaća se u hidroenergetskom tunel Gusić polje – HE Senj. Radovi na remontu HE Senj (tunela i Gusić polja) provode se   od 09.09.2018. do planirano 09.10.2018.  Dana 25.09.2018. zbog nedostatka vode u tunelu vršila se je nadopuna tunela kroz kanal Marasi  s vodom iz rijeke Gacke. Prilikom nadopune došlo je do pogoršanja kvalitete sirove neobrađene  vode ( pojava mirisa i okusa na zemlju i mulj ) te se voda nije prerađivala tokom 25.rujna 2018. godine . Navedeno nije utjecalo na isporuku vode za ljudsku potrošnju na području otoka Raba obzirom da je Vrelo d.o.o. na vrijeme poduzelo sve pripremne radnje te postojećim zalihama i dopunom iz vlastitih resursa  ( rapske bušotine ) snadbjevalo stanovništvo tijekom tog perioda.Kad se kvaliteta vode popravila vodovod Hrvatsko Primorje  je vodu zahvatio i metodom  koagulacije, pješčane filtracije i ultrafiltracije preradio. Dobivena voda s uređaja odgovara maksimalno dozvoljenim vrijednostima ( MDK ) prema i Pravilniku o parametrima sukladnosti , metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju ,te načinu vođenja registra pravnih osoba koji obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe ( NN125/17).

Pored Vodovoda Hrvatsko primorje južni ogranak s kojima smo redovno u komunikaciji  i VRELO d.o.o. preventivno  provodi pojačani nadzor vodoopskrbnog sustava što podrazumijeva učestalije  uzorkovanje vode u vodoopskrbnim objektima  i vodoopskrbnoj mreži te laboratorijska analiza vode. Sve dosadašnje analize potvrđuju da je voda iz vodoopskrbnog sustava otoka Raba sukladna odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju ( NN 56/13,64/15,104/17) i Pravilniku o parametrima sukladnosti , metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju ,te načinu vođenja registra pravnih osoba koji obavljaju djelatnost javne vodoopskrbr ( NN125/17) . Vrelo Rab svakodnevno ispituje kvalitetu vode te će potrošači biti pravovremeno upozoreni o svim bitnim informacijama putem lokalnih medija o eventualno  potrebnim  mjerama  koje se trebaju poduzeti u slučaju neispravnosti vode za piće. Pojačani nadzor vodoopskrbnog sustava provoditi će se do kraja remonta HE Senj. Za sve upite vezane za isporuku vode za ljudsku potrošnju  obratite se  Vrelu d.o.o . za komunalne djelatnosti. Kontakti odgovornih osoba navedeni su na web stranici Vrela d.o.o. www.vrelo.hr

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                                                Direktor :                                                              

                                                                                                                                                                                                                Ivan Lušić, srtuč.spec.ing.sec.