Rab, 16.03.2017

Broj: 60/2017

 

O B A V I J E S T

o promjeni lokacije glavne blagajne Vrela d.o.o.

 

 

Od ponedjeljka 20. ožujka 2017. godine glavna blagajna Vrela d.o.o. nalazit će se na novoj lokaciji. Od navedenog datuma naplata svih vodnih usluga (naplata računa za usluge vodoopskrbe i odvodnje te naplata usluge crpljenja sabirnih i septičkih jama)  vršit će se na gradskog tržnici u prostoru koji će u svrhu naplate potraživanja od svojih korisnika zajednički koristiti Dundovo d.o.o. i Vrelo d.o.o.

Radno vrijeme blagajne bit će od ponedjeljka do petka od 7:30 do 12:00 h.

Pauza: 10:30 – 11:00 h

 

Promjenom lokacije glavne blagajne omogućuje se korisnicima komunalnih i vodnih usluga plaćanje istih na jednom mjestu te se olakšava pristup blagajni osobama starije životne dobi  i osobama s invaliditetom.

                                                                                                                                 Direktor:

                                                                                                                                 v.r. Ivan Lušić