Odluke

Opći i tehnički uvjeti priključenja građevine

Zakonski akti

Ovim se Zakonom uređuju pravni status voda, vodnoga dobra i vodnih građevina, upravljanje kakvoćom i količinom voda, zaštita od štetnog djelovanja voda, detaljna melioracijska odvodnja i navodnjavanje, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, institucionalni ustroj obavljanja tih djelatnosti i druga pitanja vezana za vode i vodno dobro

Zakon o vodama („Narodne novine“, br. 153/09 i 130/11);

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (“Narodne novine”, br. 53/13)

Zakon o izmjeni Zakona o vodama (“Narodne novine”, br 14/14)

Donacije

Ova internet stranica upotrebljava kolačiće radi analize korištenja internet stranica i unaprjeđenja Vašeg korisničkog iskustva. Kako biste upravljali postavkama kolačića, posjetite postavke kolačića.
Prihvaćam kolačiće