Sve upite vezane za račun komunalnih usluga te promjene podataka korisnika komunalne usluge kao i reklamacije i sve ostale dodatne informacije možete dobiti na telefon:

051 724 031 - int. 123

051 725 050 - int. 123

051 724 458 - int. 123

ili putem e-mail adrese: vrelorab@vrelo.hr