VRELO d.o.o., Palit 68, 51 280 Rab

Radno vrijeme: pon – petak 07.00 – 15.00

 

Domaćinstvo

Obračunska služba:

Vasvija Pedić-Paparić 

Tel: +385 51 356 825

e-mail: vppaparic@vrelo.hr

 

 

Nino Krstačić

Tel: +385 51 356 830

e-mail: nkrstacic@vrelo.hr

 

Gospodarstvo:

Dijana Buza-Vidas

Tel: +385 51 356 830 

e-mail: dbuzavidas@vrelo.hr 

 

Dežurne službe:  izvan uredovnog radnog vremena dežurne djelatnike možete 

dobiti na sljedeće brojeve telefona:

VODOVOD -  +385 99 815 38 73

ODVODNJA -  +385 99 815 38 74

 

DIREKTOR

Ivan Lušić, struč.spec.ing.sec. , bacc.ing.mech.

Tel: +385 51 724 031                                                 

e-mail: ilusic@vrelo.hr  

 

URED DIREKTORA

Ivana Fafanđel Gvačić, mag.oec. – Pomoćnik direktora za organizaciju rada i ljudske resurse

Tel: +385 51 724 458

e-mail: ifafandel@vrelo.hr

 

FINANCIJSKI DIREKTOR

Marina Perkić, oecc.

Tel: +385 51 356 828                          

e-mail: mperkic@vrelo.hr 

 

PRAVNA SLUŽBA

Elvira Krstačić, dipl.iur. - tajnik društva

Tel: +385 51 356 824

e-mail: ekrstacic@vrelo.hr 

 

Bruna Kordić – referent za opće i kadrovske poslove –administrativni tajnik

Tel: +385 51 356 821

e-mail: bkordic@vrelo.hr

 

ODJEL KVALITETE VODA I SANITARNOG NADZORA

Danijela Kuparić, dipl.sanit.ing. - Voditelj

Tel: +385 51 356 822                       

e-mail: dkuparic@vrelo.hr 

 

Lucija Joković, mag.ing.agr. - Ekolog 

Tel: +385 51 724 031 

e-mail: ljokovic@vrelo.hr

 

RUKOVODITELJ RJ VODOVOD

Milivoj Ličina, mag.ing.mech

Tel: +385 99 219 70 97                                  

e-mail: mlicina@vrelo.hr 

 

RUKOVODITELJ RJ KANALIZACIJA

Renato Montan

Tel: +385 98 982 57 35                                            

e-mail: rmontan@vrelo.hr

 

REFERENTI ZAŠTITE I SIGURNOSTI NA RADU

Boris Mahić dipl.ing

Tel: +385 98 9825 724

e-mail: bmahic@vrelo.hr

 

REFERENT KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Adriana Faflja, ing.

Tel: +385 51 356 826                         

e-mail: afaflja@vrelo.hr 

 

VODITELJ NABAVE, SKLADIŠTA I STROJNO-VOZNOG PARKA

Dalen Španjol,

e-mail: dspanjol@vrelo.hr

 

REFERENT ZA IZGRADNJU, ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE GRAĐEVINAMA

Mate Torlak, mag.ing.mech.

Tel: +385 91 6221 343

Tel: +385 51 725 050

e-mail: mtorlak@vrelo.hr