Temeljem članka 14. Izjave o osnivanju društva Vrelo d.o.o., članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama te članaka 6. i 7. Pravilnika organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u Vrelu d.o.o. Rab, direktor Ivan Lušić, struč.spec.ing.sec. objavljuje javni natječaj za radno mjesto Referent/referentica općih i kadrovskih poslova - administrativni tajnik/tajnica. Detalji natječaja nalaze se u datoteci u privitku.