Rab, 12.04.2022.

Na osnovu Odluke direktora Društva broj 308/2022 od 12.04.2022. godine, Vrelo d.o.o., Palit 68, objavljuje:

JAVNI POZIV ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA

putem javnog nadmetanja - licitacije

Detalji javnog poziva nalaze se u dokumentu u prilogu objave.