PRIPREMA PROJEKTNO – STUDIJSKE

DOKUMENTACIJE ZA AGLOMERACIJE RAB,

SUPETARSKA DRAGA I LOPAR


Nositelj projekta:                                               Partner projekta:                                      Partner projekta:

                                                                                       

             VRELO d.o.o.                                            GRAD RAB                                             OPĆINA LOPAR

     za komunalne djelatnosti                         Trg Municipium Arba 2                                     Lopar 289 A

         Palit 68, 51 280 Rab                                       51 280 Rab                                                51 281 Lopar

 


Ukupna vrijednost projekta

4.229.000,00 kn


Procijenjena vrijednost prihvatljivih troškova projekta

3.559.875,00 kn


Sufinanciranje projekta

Europska unija                             Grad Rab                                 Općina Lopar                             Vrelo d.o.o.

85% prihvatljivih troškova            10% prihvatljivih troškova        5% prihvatljivih troškova

3.025.893,75 kn                            355.987,50 kn                            177.993,75 kn                              669.125,00 kn

 

Republika Hrvatska je  1.7.2013. postala punopravna članica Europske Unije. Danom ulaska u Europsku Uniju preuzela je obveze zakonodavstva Europske Unije u području zaštite okoliša/upravljanja vodama i ima usklađeno nacionalno zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU. Time postoji i jasna obaveza ispunjavanja svih zahtjeva koje proizlaze iz pravne stečevine Europske unije. Republika Hrvatska kao zemlja članica Europske Unije također ima pravo pristupa sredstvima iz Kohezijskih i Strukturnih fondova Europske Unije. Osnovna namjena ovih sredstava je osigurati financijsku pomoć u ispunjavanju zahtjeva koje proizlaze iz zakonodavstva Europske unije koje je Hrvatska preuzela u svoje nacionalno zakonodavstvo, odnosno iz pristupnog ugovora koji je pri ulasku potpisan.

Ovaj projekt i projektni zadatak imaju za cilj kvalitetnu i stručnu i tehničku osnovu za dovršenje izgradnje sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu s EU zakonodavstvenim okvirom te ispunjenje obveza predviđenih Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama Rab, Supetarska Draga i Lopar, izgradnjom po ovom projektu, ispunit će zahtjeve pravne stečevine EU.

Više o Projektu...http://eu-projekt.vrelo.hr/o-projektu/