U listopadu 2016. prijavili smo se na natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, na podmjeru 7.2.1. ''Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju,  pročišćavanje otpadnih voda'' za projekt Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija Donje ulice u Gradu Rabu.

Projekt je pozitivno ocjenjen, a nakon provedene javne nabave odobrena su nam sredstva u iznosu 4.033.455,55 kn od čega sredstva iz EU proračuna iznose 3.428.437,22 kn, odnosno 85 %, a sredstva iz proračuna RH iznose 605.018,33 kn, odnosno 15 % ukupne potpore.

Predmet ovog projekta je bila zamjena dotrajalog vodovoda, fekalne i oborinske kanalizacije te izrada odvojenog sustava kanalizacije umjesto dosadašnjeg mješovitog te time sprječavanje izlijevanja oborinske i fekalne kanalizacije na prostor partera Donje ulice te unutar objekata. Radovima se uklonilo i cjevovode vodovoda i kanalizacije koji sadrže azbest.

Ciljevi projekta su:

  • Poboljšanje življenja žiteljima Donje ulice
  • Poboljšanje uvjeta rada malim i srednjim poduzetnicima kroz revitalizaciju Donje ulice
  • povećanje atraktivnosti dijela starogradske jezgre
  • poboljšanje protupožarne zaštite Donje ulice
  • Uklanjanje cjevovoda vodovoda i kanalizacije koji sadrže azbest.

Nakon izvedenih radova rezultati projekta su:

  • mogućnost povećanja broja korisnika usluge javne vodoopskrbe i odvodnje
  • sprječavanje izlijevanja oborinske i fekalne kanalizacije na parter Donje ulice te unutar objekata izradom odvojenog sustava kanalizacije
  • Poboljšani uvjeti za rad malim i srednjim poduzetnicima
  • Uklonjeni cjevovodi koji sadrže azbest

 

Radovi su započeli 10.10.2017. i završili 30.05.2018.

Dobivena je uporabna dozvola te u postupku priprema zahtjeva za isplatu nakon čega će biti isplaćena bespovratna sredstva iz poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.