PRIPREMA PROJEKTNO – STUDIJSKE

DOKUMENTACIJE ZA AGLOMERACIJE RAB,

SUPETARSKA DRAGA I LOPAR


Nositelj projekta:                                               Partner projekta:                                      Partner projekta:

                                                                                       

             VRELO d.o.o.                                            GRAD RAB                                             OPĆINA LOPAR

     za komunalne djelatnosti                         Trg Municipium Arba 2                                     Lopar 289 A

         Palit 68, 51 280 Rab                                       51 280 Rab                                                51 281 Lopar

 


Ukupna vrijednost projekta

4.229.000,00 kn


Procijenjena vrijednost prihvatljivih troškova projekta

3.559.875,00 kn


Sufinanciranje projekta

Europska unija                             Grad Rab                                 Općina Lopar                             Vrelo d.o.o.

85% prihvatljivih troškova            10% prihvatljivih troškova        5% prihvatljivih troškova

3.025.893,75 kn                            355.987,50 kn                            177.993,75 kn                              669.125,00 kn

 

REZULTATI PROJEKTA - DO SADA IZVEDENI RADOVI

1. izrađena je Radna verzija Studije izvodljivosti

    - Uvodni izvještaj, Analiza postojećeg stanja, Analiza potreba i određivanje aglomeracijeIzrada koncepcijskog rješenja sustava i def. obuhvata projekta, Financijska i ekonomska analiza,

2. izvdeni su geodetski radovi za UPOV Rab, te za linijske objekte sustava odvodnje i vodoopskrbe na područjima mjesta Mundanije, Kampo, Supetraska Draga

3. Izrađene sus radne verzije Idejnih projekta mreže sustav odvodnje (cca. 22.000,00 m) te Idejni projekti mreže sustava vodoopskrbe (cca. 14.000,00 m)

 

Više o rezultatima Projekta...http://eu-projekt.vrelo.hr/rezultati-projekta/