1. PROJEKTNO – STUDIJSKA DOKUMENTACIJA ZA AGLOMERACIJE RAB, 

SUPETARSKA DRAGA I LOPAR

- Vrijednost: 4.229.000,00 kn (sufinancirano 85% iz sredstava EU)

- Izrađivač: Zajednica ponuditelja – vodeći partner Hidroexpert d.o.o. 

Rijeka

2. RAZVOJNI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE RAB

- Sustav javne odvodnje Rab – Sekundarna kanalizacijska mreža 

Banjol-Barbat

3. RAZVOJNI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE DRAGA

- Sustav javne odvodnje Draga – IV. Faza

- Sustav javne odvodnje Draga – V. Faza

- Sustav javne odvodnje Draga – Palit – Soline

- Sustav javne odvodnje Draga – Boljfari