1. PODMORSKI CJEVOVOD KOPNO – OTOK RAB

2. MAGISTRALNI CJEVOVOD I VODOSPREMA KAMPOR

3. VODOOPSKRBNI CJEVOVOD OKNO VRUTAK – OKNO AMBULANTA