Sustav javne odvodnje Rab

Sustav javne odvodnje na području Grada Raba planiran je i izgrađen kao razdjelni sustav što znači da je odvodnja otpadnih voda odvojena od odvodnje oborinskih voda.

 

Sustav javne odvodnje Rab obuhvaća odvodnju otpadnih voda iz naselja Palit, Rab, Banjol i Barbat. Sustav se sastoji od 13 crpnih stanica, tlačno-gravitacijskih kolektora s pripadajućom mrežom te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Vašibaka s podmorskim ispustom. 

Sustav javne odvodnje Rab najvećim dijelom izgrađen je u sklopu Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području (Projekt Jadran). Cilj projekta je, uz izgradnju novih i obnovu postojećih kanalizacijskih kolektora, te izgradnju UPOV-a, smanjiti onečišćenje priobalnog mora od fekalnih otpadnih voda. Kroz Projekt Jadran izgradio se dio sustava javne odvodnje Rab I, II. i III. faza (8 crpnih stanica, 9 km tlačno-gravitacijskih kolektora, UPOV Vašibaka te 1,5 km podmorskog ispusta). UPOV Vašibaka predstavlja završni i najvažniji element u postupku pročišćavanja otpadnih voda sustava javne odvodnje Rab.

 

UPOV Vašibaka projektiran je za opterećenje od 24.500 ES i kapaciteta 70 l/s, te osigurava I. stupanj pročišćavanja, odnosno smanjuje opterećenje pročišćenje vode u odnosu na ulaznu vodu za 50 % UST (ukupne suspendirane tvari) i 20 % BPK5 (biološka potrošnja kisika). Pročišćenja otpadna ispušta se putem podmorskog ispusta duljine 1,5 km na dubini od 69 m. Sustav je u pogonu od veljače 2015 godine.

Sustav javne odvodnje Draga

Sustav javne odvodnje na području Grada Raba planiran je i izrađen kao razdjelni sustav što znači da je odvodnja otpadnih voda odvojena od odvodnje oborinskih voda.

 

Sustav javne odvodnje Draga obuhvaća odvodnju otpadnih voda iz naselja Supetarska Draga, Kampor i Mundanije. Sustav se sastoji od 6 crpnih stanica, tlačno-gravitacijskih kolektora s pripadajućom mrežom te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Potočina s podmorskim ispustom. Na području Kampora izgrađen je sustav s 2 crpne stanice s privremenim ispustom na rtu Kaštelina. Na području Mundanije nije izgrađen sustav javne odvodnje već se otpadna voda prikuplja putem septičkih jama.

 

UPOV Potočina predstavlja završni i najvažniji element u postupku pročišćavanja otpadnih voda sustava javne odvodnje Draga. UPOV Potočina projektiran je za opterećenje od 9.995 ES i kapaciteta 60 l/s. Uređaj je izgrađen s opremom za pred-tretman obrade otpadnih voda putem grube rešetke, finog sita te pjeskolova-mastolova. Pročišćenja otpadna voda ispušta se putem podmorskog ispusta duljine 2,2 km na dubini od 68 m. UPOV Potočina izgrađen je u sklopu projekta Draga III. faza čime se omogućilo pročišćavanje otpadnih voda na području Supetarske Drage. Sustav je u pogonu od studenog 2015 godine.

Ova internet stranica upotrebljava kolačiće radi analize korištenja internet stranica i unaprjeđenja Vašeg korisničkog iskustva. Kako biste upravljali postavkama kolačića, posjetite postavke kolačića.
Prihvaćam kolačiće