Vodoopskrba otoka Raba

Komunalno poduzeće Vrelo d.o.o. uslugu opskrbe stanovništva i gospodarstva vodom za piće na području otoka Raba provodi sustavom transportnih cjevovoda te vodoopskrbne mreže. Potrebna količina vode za piće osigurava se iz Vodovoda Hrvatsko primorje – južni ogranak tokom cijele godine, a maksimalne količine koje se mogu iskoristi su 126 l/s. U ljetnim mjesecima te po potrebi u posebnim okolnostima, koristi se voda iz vlastitih izvora. 

Maksimalni kapacitet od 78 l/s dobiva se iz bušotina Gvačići I, Gvačići II, Perići te izvora Mlinica.

Transportni cjevovod

Izgradnjom podmorskog cjevovoda kopno – otok Rab od  1986 godine, opskrba otoka Raba vrši se iz Hrvatskog primorja – južni ogranak. Transportnim cjevovodom voda se doprema do prekidne komore PK Barbat zapremine 2.000 m3 odakle se sustavom transportnih cjevovoda doprema do ostalih vodosprema na otoku. Transportni sustav vodoopskrbe otoka 

Raba čine 13 vodospremnika ukupne zapremine 7.450 m3 te oko 25 km transportnog cjevovoda.

Vodoopskrbna mreža otoka Raba

Vodoopskrbna mreža otoka Raba provodi se putem mreže vodoopskrbnih cjevovoda na području otoka Raba. Vodoopskrbnu mrežu čini preko 200 km cjevovoda koji vodu za piće dopremaju iz pojedinih vodosprema do krajnjih korisnika. Kvaliteta isporučne vode prati se svakodnevnim uzimanjem uzoraka vode te analizom u vlastitom laboratoriju te u laboratoriju NZZJZ (Nastavni zavod za javno zdravstvo). Isto tako, sve vodospreme opremljene su opremom za uzorkovanje i praćenje zdravstvene ispravnosti vode.

Ova internet stranica upotrebljava kolačiće radi analize korištenja internet stranica i unaprjeđenja Vašeg korisničkog iskustva. Kako biste upravljali postavkama kolačića, posjetite postavke kolačića.
Prihvaćam kolačiće