Poštovani korisnici vodnih usluga,

zbog kvara na fiksnim telefonima, do otklanjanja istog fiksni telefoni Vrela d.o.o. biti će nažalost nedostupni.

Djelatnike Vrela d.o.o. možete kontaktirati preko mobilnih telefona dostupnih na sljedećem linku:

https://vrelo.hr/kontakti/

Zahvaljujemo na razumijevanju.